Amazon Avrupa Danışmanlık – Almanya Ara Depo | PREPDEPO

Avrupa’ya Ev Dekorasyonu ve Ev tekstili Ürünleri Nasıl Satılır?

Covid-19 pandemisi tüm dünyada insanların evlerini yeniden keşfetmelerini sağladı. Dijital dünyada ev ve dekorasyon içeriklerine olan ilgi arttı. Bu artış ile birlikte insanlar yaşam alanlarını daha tarz ve daha modern bir atmosfere dönüştürebilecek dekorasyon ve tekstil ürünlerinin peşine düştü.

Ev dekorasyonu ve ev tekstil ürünlerinin bu kadar ilgi görmesi markaların gözünü Avrupa ticaretine dikmesini sağladı. Fakat hızla gelişen ve büyüyen bu sektörde rekabet de oldukça sert.

Avrupa’ya ev dekorasyonu ve ev tekstil ürünleri satmak isteyen markalara, bu yarışta ayakta kalabilmeleri için rehberlik edebilecek bir içerik hazırladık.

Yazımızın devamında Avrupa pazarına ev dekorasyonu ve ev tekstili ihraç etmenize yardımcı olabilecek bilgilere yer veriyoruz olacağız. Öncelikle Avrupa pazarına girebilmeniz için sağlamanız gereken şartlara göz atalım.

Ev dekorasyonu ve Ev Tekstili Ürünleri Avrupa Pazarında İzin Verilebilmesi İçin Hangi Şartlara Uyması Gerekiyor?

Avrupa pazarına girmek için, birkaç yasal gerekliliğin yanı sıra alıcılarınızın sahip olabileceği ek veya niş ihtiyaçları da sağlamanız gerekmektedir. Ev dekorasyonu ve ev tekstil için yasal gereklilikler esas olarak tüketici sağlığı ve güvenliğine odaklanmaktadır. Bu iki husus satışlarınızı önemli ölçüde etkilemektedir. Ürünler iyi çalışmalıdır ve tehlikeli kimyasallardan kaçınılarak riskler en aza indirilmelidir. Yaban hayatı ve kereste ürünleri ticareti kısıtlanmıştır. Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik giderek daha yaygın gereklilikler haline gelmektedir.

Zorunlu Gereksinimler Nelerdir?

Avrupa Birliği’nin Ev dekorasyonu ve ev tekstil ürünleri için geçerli olan birkaç kanunu vardır. Bu direktiflerin ve yönetmeliklerin birçoğu tek bir ürün için geçerli olabilir. Bu bölüm size, Avrupa pazarına girmek için zorunlu gereksinimlere ilişkin bir genel bakış sunmak adına çok önemlidir. Bu bölümü dikkatlice okuyunuz.

Genel Ürün Güvenliği Direktifi

Genel Ürün Güvenliği Direktifi, tüm tüketici ürünleri için geçerlidir. Avrupa pazarında satılan ürünlerin kullanımının güvenli olması gerektiğini belirtir. Tehlikeli ürünlerin izlenebilmesi için ürününüz, üretici kimliği ve ürün referansı gibi bilgileri taşımalıdır. Güvenli kullanım için gerekli olduğu durumlarda, ürününüze ayrıca yapısal risklere ilişkin uyarılar ve bilgiler de eşlik etmelidir.

Güvenli olmayan ürünler, Avrupa sınırında reddedilir veya piyasadan çekilirler.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH)

REACH Tüzüğü, Avrupa’da pazarlanan ürünlerde kısıtlanmış kimyasalları listeler. Kimyasal maddelerin özelliklerinin daha iyi ve erken tanımlanması yoluyla, insan sağlığının ve çevrenin korunmasını iyileştirmeyi amaçlar. Bu uygulama dört süreç aracılığıyla yapılır: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması. Mobilya ve tekstil gibi kimyasal madde içeren tüm ürünler için geçerlidir. Hangi kimyasalların sizin için uygun olduğu, spesifik ürünlerinize ve malzemelerinize bağlıdır.

Örneğin, REACH aşağıdakilerin kullanımını kısıtlar:

  • Tekstil ürünleri için kullanılan birkaç azo boyası
  • Seramik boya ve cilalarında kurşun
  • Çeşitli uygulamalarda kadmiyum bileşikleri
  • Ahşap koruyucu olarak arsenik ve kreozotlar
  • TRIS, TEPA ve PBB dahil alev geciktiriciler

Kereste Yönetmeliği

AB Kereste Yönetmeliği, Avrupa pazarında yasa dışı olarak hasat edilen kereste ürünlerini yasaklayarak yasa dışı ağaç kesimine karşı koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda ahşap mobilyalar veya dekoratif objeler gibi ev dekorasyonu ve ev tekstil ürünleri için de geçerlidir. Geri dönüştürülmüş ürünler ve basılı kâğıtlar dâhil değildir.

Buna uymak için satıcılar, Avrupalı alıcılarına ürünlerinde kullanılan kerestenin yasal olarak hasat edildiğini kanıtlamaya çalışmalıdırlar.

Ambalajlama

Avrupa’nın özel ambalaj ve ambalaj atığı mevzuatı vardır. Bu, “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” (EPR) ilkesidir. (EPR hakkında detaylı bilgi için blog yazımıza göz atabilirsiniz.)

AB Direktifi 2015/720, ambalaj ve ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin önlemleri uyumlu hale getirmek ve Avrupa düzeyinde çevre üzerindeki etkisini önlemek veya azaltmak için kabul edilmiştir. Bu nedenle alıcılar, ambalaj malzemelerinin (kâğıt, karton, plastik) kullanımını en aza indirmenizi veya farklı türde (geri dönüştürülmüş) bir malzeme kullanmanızı isteyebilir.

AB ambalaj atık mevzuatına derinden bağlıdır. Sonuç olarak, bir ürünün israfının sorumluluğu, onu satan tarafa aittir.

Prepdepo ile Avrupa’ya Açılmanın Tam Zamanı!

Prepdepo olarak Avrupa ihracatında en önemli kriter olan yasal prosedür kısmının araştırılması ve yerine getirilmesi konusunda kendimize güveniyoruz. Prepdepo’yu tercih ederek ürünlerinizin ihracatını güven içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Ev dekorasyonu ve ev tekstil ürünlerinizi Avrupa’ya ihraç etmek için gerekli olan bilgiler ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.