Amazon Avrupa Danışmanlık – Almanya Ara Depo | PREPDEPO

GENEL ŞARTLAR / İPTAL & İADE KOŞULLARI

1.1. Hizmet Alan, www.prepdepo.com web sitesinde bulunan hizmetlerin bilgisine eriştiğini, hizmetlerin fiyat bilgilerini okuduğunu, anladığını ve kendi rızası ile web sitesinde bulunan panele kayıt olduğunu; almak istediği Hizmetleri panel vasıtası ile erişip, kendi ihtiyaçlarını yönlendireceğini işbu sözleşmedeki şartlara bağlı kalarak kabul ve beyan etmektedir.

1.2. Hizmetlerin içerigi www.prepdepo.com web sitesinde açık şekilde belirtilmiştir. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen Kullanıcılar işbu sözleşmeyi imza altına aldıktan sonra KL Raum GmbH’ den hizmet almaya başlayabilecektir.

1.3. Sözleşmenin konusu: Ara depo hizmetidir. Hizmet Alan taraf yüz yüze veya online platformlarda satmak istedigi, yasal mevzuatlara uygun, depolanmasında ve kargolanmasında hiçbir engel olmayan ürünlerini www.prepdepo.com tarafından sağlanacak teknolojik alt yapılı panel vasıtası ile hizmet Sağlayıcının Deposuna gönderecektir. Hizmet Sağlayıcı: Fiziki olarak ürünlerin teslim alınması, kontrol edilmesi, sayılarak istiflenmesi, depolanması, paketlenmesi kargo süreçleri vb genel hatları ile tanımlanan hizmetleri sağlayacaktır.

2. HİZMET SAĞLAYICI SORUMLULUKLARI

2.1. Hizmet Sağlayıcının sorumluluğu Hizmet Alan taraftan gönderilen ürünlerin depoya Fiziki olarak kabul & onayı ile başlar.

2.2. Hizmet Sağlayıcı web sitesi paneli aracılığı ile Hizmet Alan tarafından verilen yazılı Emir doğrultusunda istenen hizmetleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle sorumludur.

2.3. İşbu sözleşme Hizmet Sağlayıcı ile Hizmet Alan arasında sorumlulukları belirler, Hizmet Alan’ın ürünlerini sattığı veya başka bir ilişkide bulunduğu herhangi 3. taraf ile Hizmet Sağlayıcının ilişiği ve bilgisi yoktur bu nedenle Hizmet Sağlayıcı 3. taraflara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı Hizmet Alanın 3. Taraflara karşı resmi veya gayri resmi yükümlülüklerinden de sorumlu tutulamaz.

2.4. prepdepo.com internet sitesi ve sağlayıcısı olduğu Müşteri paneli üzerinde farklı web sitelerinin linkleri bulunabilir bu nedenle Hizmet Sağlayıcı tarafından verilen güvenceler, yalnız işbu sözleşmedeki şartlar ile sınırlandırılmıştır.

2.5. Prepdepo.com Hizmet Sağlayıcı olarak web sitesinde her türlü bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmedeki maddelerden yasal mevzuattan dolayı veya zorunlu gördüğü bölümleri değiştirebilir, herhangi bir değişiklik veya yenileme olduğunda işbu Sözleşme Hizmet Alan için peşinen kabul edilmeyecek ise “info@prepdepo.com” email adresine bir iptal e-postası gönderebilir ve hizmetlerimizden faydalanmayı durdurabilir.

2.6. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının kayıt / profil verilerindeki bilgi içeriğini yani Kullanıcı tarafından oluşturulan her türlü bilginin Hizmet Alan tarafın sorumluluğunda olduğundan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

2.7. Hizmet Alanın satacağı ürün veya ürünlerini kesinlikle 3.cü bir taraf ile paylaşılmayacaktır.

3. HİZMET ALAN SORUMLULUKLARI

3.1.Kayıt Formundan sonra ücretli bir hizmet talep eden Hizmet Alan, kayıttan bağımsız olarak Hizmet Sağlayıcı ile sözleşme ilişkisine girmiş olacağını ön koşulsuz kabul eder. Kullanıcı ilgilendiği hizmetlerin detaylarını ve fiyat bilgisini www.prepdepo.com web sitesinden okuyarak kendi rızası ile kabul ettiğini peşinen onaylar.

3.2. Hizmet Alan işbu sözleşmedeki kendi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurup imzalayarak Hizmet Sağlayıcının e-mail adresine göndererek hizmet talep eder, iş bu sözleşmeyi imzalayıp göndermeden hiçbir şekilde hizmet talep edemeyecektir.

3.3.Kullanıcı talep ettiği hizmetleri web sitesinden okuyup bilgilendiğini onaylamış olur. Özellikle web sitesindeki Hizmetlerin dışında, Kullanıcının kendi satış modeline uygun almak istediği Ek veya Özel hizmetlerini Hizmet Sağlayıcıdan eksiksiz bilgi alarak hizmeti başlattığını tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu peşinen kabul etmiş olur.

3.4. Hizmet Alan, profilinde veya web sitesi panelinde kasıtlı şekilde hileli veya yanlış bilgi vermemekle yükümlüdür. Bu tür bilgiler sorunlu bir durum ortaya çıkarırsa her türlü tanzim ve tazminatı ödeyeceklerini peşinen kabul edecektir. Böylece, mevcut sözleşmenin edinimlerini vede oluşacak maddi / manevi zararları peşinen kabul eder. Ek olarakta işbu sözleşmenin de tek taraflı fesih olacağını peşinen kabul eder.

3.5. Hizmet Alan web sitesi kodlarında yada hizmet portalı kodlarında değişiklik yada işlevsizleştirme girişiminde bulunursa Hizmet Sağlayıcı üyeliği sonlandırarak ilgili kişi hakkında yasal cezaların uygulanması için mahkemelere ve yetkili makamlara başvuruda bulunacaktır. Hizmet Alan bu kapsamda bir girişimde bulunduğu takdirde oluşacak maddi / manevi zararları peşinen kabul eder.

3.6. Hizmet Alan Panel kullanımında yasal olmayan bir metin içeriğini eklerse ve/veya dosya yüklerse; bunlara ek olarak hizmet Sağlayıcıya yasal olmayan bir ürün gönderirse bundan tek taraflı sorumludur, yani yanlış bilgi ve ürün gönderim yapmasının oluşturduğu bütün sorumluluk tek taraflı olarak kendisinden tanzim edileceğini peşinen kabul eder.

3.7. Hizmet Alan sözleşmedeki Koşulları kabul ederek 18 yaşında büyük olduğunu ve işbu sözleşmeyi kendi rızası ile onayladığını kabul ve taahhüt etmiştir. Hizmet Alan işbu sözleşmeyi Şahsı adına veya Vekâlet ile Tüzel bir kişilik adına imzalıyor ise “siz” veya “sizin” ilgili tüzel kişi ve bağlı kuruluşlarına da atıfta bulunulmuş olduğunu kabul etmiş olmaktadır; Tüzel kişilikle ilgili olan gerekli resmi evrakları da beyan etmekle yükümlüdür.

3.8. Hizmet Alan, Ürünlerin KL Raum GmbH tarafından Depoda envanter olarak tutulduğu süre boyunca hiçbir zaman KL Raum GmbH’ nin Envanterde kayıp riski taşıyamayacağını kabul eder.

3.9. Hizmet Sağlayıcı, işbu sözleşme ile bağlantılı olarak Hizmet Alan tarafından sağlanan bilgilerin eksiksiz, doğru ve her durumda güncel olması ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.10. Hizmet Alan prepdepo.com web portalında bulunan Vergi gizliliği ve bilgilendirme metnini okuyarak kabul ettiğini peşinen onaylamaktadır.

4. DİĞER ŞARTLAR

4.1. KL Raum GmbH Şirketinin sunduğu hizmetlerden herhangi birini kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

4.2. Bu sözleşme Federal Almanya Hukukuna göre ve Almanca olarak hazırlanmıştır, Türkçe veya başka dillere tercüme edilerek taraflar arasında 2.ci bir dil olarak da imza altına alınabilecektir.

4.3. Bir kullanıcı hesabı, yalnızca kendisine atanmış bir hesaptır ve bir kullanıcı, kendine ait hesabın kullanımını üçüncü şahıslara yetki veremez. Kullanıcı hesabını üçüncü şahıslara devredemez. Hizmet Alan, portala giriş yaptığı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.

4.4. 60 gün kullanılmayan hesaplar üyelikten otomatik olarak silinecektir.

4.5. Tarafların sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından kullanıcılara ait tüm veriler gerekli yasal sorumluluğu sona erdikten sonra Hizmet Sağlayıcı tarafından silinecektir.

4.6. Kullanıcıların kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Hizmet Alan’a ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler ise Yasal kanunlar çerçevesinde Genel bilgi kapsamında kullanılır. Hizmet Sağlayıcı bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni hizmetlerimiz hakkında bilgiler, promosyon bilgileri kullanıcılara gönderebilir, müşteri bu izni Hizmet Sağlayıcıya verdiğini peşinen kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

4.7. Prepdepo.com internet sitesi uygulamasında kullanılan tüm grafik, logo, yazı ve resimlerin kullanım hakkı Hizmet Sağlayıcıya ait olup, izinsiz kullanım halinde her türlü yasal hakkını saklı tutmaktadır.

4.8. Sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülemeyen veya tahmin edilemeyen gelişmeler, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti,salgın hastalık ve pandemi ve benzeri hallerde) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu hizmet / hizmetlerin istenilen süre içerisinde teslim edilmemesi halinde durumu Hizmet Sağlayıcı 3 (üç) iş günü içerisinde Hizmet Alana bildirerek ve mücbir zamanki durumda yeni şartlara göre hizmetlerin şekli ve süresi tekrar düzenlenerek, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi için bu madde kullanılabilir.

4.9. Kullanıcılardan elde ettiğimiz analitik veriler reklam işlemleri için istatistiksel olarak herhangi bir kişisel veri içermeyecek şekilde reklam anlaşması yapılan firma ile paylaşılabilecektir.

5. İPTAL & İADE HAKKI

5.1. Kullanıcı herhangi bir sebep belirtmeksizin en az 1 ay öncesinden; yazılı olarak e-posta veya posta yoluyla Kayıtlı kullanıcı olmaktan çıkabilir. Sözleşme iptallerinin geçerli olabilmesi için İptal talebinin yazılı olması şarttır. Ayrıca kullanıcı panelinden ayarlar bölümünden üyeliğini dondurabilir veya tamamen devre dışına alabilir.

5.2. Hizmet Alan panel üzerinden talep ettiği hizmetleri, aynı şekilde panel üzerinden talepte bulunarak değişiklikler yapabilir veya iptal edebilecektir; fakat iptal veya değişiklik talebini, hizmet Sağlayıcı tarafından operasyon başlamasından en az 48 saat önce yazılı veya yine panel üzerinden başvurmalıdır. Eğer bu süreye uyulursa, ücretli hizmet/hizmetler hizmet Sağlayıcı tarafından iptal veya değişiklik yapılır, aksi takdirde iptal veya değişiklik talebi geçersizdir.

5.3. Hizmet Sağlayıcı dilediği zaman, Hizmet Alanın sözleşmesini; önceden bilgi vererek veya bilgi vermeden; hiçbir sebep göstermeksizin feshedebilir. Hizmet Sağlayıcı, kullanıcının hesabını dondurma veya üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar ve kullanıcıya bunun hakkında bilgilendirme yapmaya’da yükümlü değildir. Bu durumda hizmet Alanın hesabına ait depodaki ürünlerini geri iade edilecek ve hesabında kredi tutarı mevcut ise 15 iş gününde geri ödemesini gerçekleştirecektir.

5.4. Para İadesi: Hizmet Alan tarafından talep edeceği hizmetler karşılığı olan tutarı hesabına 1(bir) Euro karşılığı 1(bir) kredi yüklemelidir. Kredi yüklemesinden sonra eğer hiçbir hizmet başvurusu yapmaz ise, Vergisel veya yasal bir sorun olmadığı takdirde Hizmet Alanın kredisinden oluşmuş masraflar kesilerek kalan tutar 15 iş günü içerisinde geri alabilecektir. Ayrıca, Hizmet Alan hesabındaki kredi tutarını hiç kullanmamış ise yine işbu sözleşmedeki şartlar geçerli olacak şekilde Hizmet Sağlayıcı tarafından banka hesabı ya da kredi kartına 15 iş günü içerisinde ücret iadesi yapılacaktır. Bu şartların dışında, yanlış hizmet seçimi veya Hizmet iptali (operasyon başlamasından en az 48 saat önce) şartlarına uyulmamış ise Hizmet Alana para iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme tarafların imza tarihinden itibaren başlayıp taraflardan birinin yazılı bildirimi olmadığı takdirde, iş bu sözleşmedeki şartlara göre süresizdir.

7. NİHAİ HÜKÜMLER

7.1. Sözleşme dili Almancadır ve Almanca’dan Türkçe’ye çevrilmiştir.

7.2. Reşit olmayanlara satış için herhangi bir ürün veya hizmet sunulmamaktadır.

7.3. Bu şartlar ve koşullar dahil olmak üzere web sitemizi, kurallarımızı ve koşullarımızı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Hizmet talebiniz için gerekli olan satış koşulları, sözleşme koşulları, Genel hüküm ve koşullar, yasalar veya resmi bir kurum tarafından bu koşullarda bir değişiklik gerektirmediği sürece hizmet talebiniz süresinde geçerlidir.

8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Federal Almanya Cumhuriyeti Nordrhein-Westfalen Yetkili Mahkemeleri sorumludur.

TARAFLAR

HİZMET SAĞLAYICI
KL Raum GmbH
Vorgebirgstr. 176 50969
Zollstock Köln DE
info@prepdepo.com

HİZMET ALAN (KULLANICI)

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

 

HİZMET ALAN (KULLANICI)
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Başka bir sorunuz mu var?